Projekt „RE-CONSTRUCT: Life & Mind together” to strategiczny projekt partnerski, w ramach którego 5 organizacji z 5 krajów europejskich (Rumunia, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Polska), działających w obszarze edukacji dorosłych, opracowuje program wsparcia psychologicznego na czas kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 oraz ułatwienia odbudowy dorosłego życia na płaszczyźnie osobistej, rodzinnej, zawodowej i społecznej.

Cele 1

Doskonalenie umiejętności radzenia sobie i odbudowy życia osobistego, zawodowego, rodzinnego i społecznego, po pandemii Covid-19, co najmniej 300 osób dorosłych z 5 krajów europejskich (Rumunia, Hiszpania, Włochy, Portugalia i Polska), przez co najmniej 6 miesięcy. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie programu interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych (z adaptacją na okres kryzysu i na okres pokryzysowy), w postaci aplikacji mobilnej, która pomaga zmniejszyć lęk, zwiększyć inicjatywę restrukturyzacyjną zdrowego stylu życia, rozwój umiejętności podejmowania decyzji oraz włączenie mechanizmów profilaktyki w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i relacyjnego jako priorytetu w codziennej rutynie.

Cele 2

Doskonalenie zdolności specjalistów edukacji dorosłych i osób zajmujących się zdrowiem psychicznym do udzielania usystematyzowanego i monitorowanego wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych na całym świecie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie algorytmu interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i pokryzysowych, w ujęciu specjalistycznym, z rekomendacjami dostosowanymi do różnych kontekstów społeczno-ekonomicznych i różnych grup docelowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), program rozpowszechniany za pośrednictwem platformy internetowej z materiałami w 6 językach (angielskim, rumuńskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim i polskim).

Cele 3

Zwiększenie zdolności 5 organizacji pozarządowych w zakresie pozaformalnej edukacji dorosłych z 5 krajów europejskich (Rumunia, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Polska) do udzielania natychmiastowego wsparcia psychologicznego i wspierania społeczeństwa obywatelskiego w odbudowie po sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia lub inna sytuacja powodująca znaczne straty.

Rezultaty

Programy wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej

Program wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych – analiza potrzeb ludności 5 krajów europejskich wraz z opisem psychologicznych, zawodowych i społecznych skutków pandemii oraz program interwencyjny, dzięki któremu osoby pracujące w obszarze edukacji dorosłych, ułatwią przystosowanie się ludzi do nowego stylu życia, w którym zmniejsza się ryzyko wystąpienia uogólnionego lęku, depresji lub innych zaburzeń związanych z sytuacjami kryzysowymi, a jednocześnie kształtuje się psychiczne i emocjonalne nawyki służące profilaktyce w zakresie fizycznym, psychicznym, emocjonalnym i zdrowiu relacyjnym.

Cyfrowy zestaw narzędzi RE-CONSTRUCT

Cyfrowy zestaw narzędzi RE-CONSTRUCT – to zbiór zasobów informatycznych, na który składa się aplikacja mobilna Android w języku angielskim, będąca programem interwencyjnym (do samodzielnego użytku) na okres 6 miesięcy, którego efektem jest zaplanowanie życia w taki sposób, aby sytuacja kryzysowa (pandemia) była zdrowo zintegrowana z historią życia dorosłego, uczy podejmowania decyzji adaptacyjnych w celu odbudowy życia osobistego, rodzinnego, zawodowego i społecznego. Powstała również platforma internetowa, na której dostępne są zarówno ćwiczenia z aplikacji mobilnej, jak i uszczegółowienie programu interwencji kryzysowej i pokryzysowej, tak aby specjaliści z zakresu psychologii, psychoterapii, poradnictwa i poradnictwa dla dorosłych edukacji w ogóle, mogli stosować innowacyjne metody, dostosowane do grup docelowych, z którymi pracują.

App

Aktualności

Celebrating the end of the project

Celebrating the end of the project

On June 14th, The Italian partner CEIPES held the Multiplier Event for the Re-construct project (2020-1-RO01-KA204-080317) showcasing Results to Educators and Psychologists. The event, hosted by the polyfunctional center SI.DA, was the occasion for CEIPES to present...

Partners meet last time to present to the public Mindy

Partners meet last time to present to the public Mindy

On the 16th and 17th of May, partners finally meet for the last time face to face in the sunny frame of Palermo to revise and finalize the work to make the results available and accessible Europe-wide.  Hosted by the Italian partner CEIPES, the meeting took place in...

Mindy makes new friends in Italy!

Mindy makes new friends in Italy!

On 9th May the Italian partner, CEIPES, started the testing phase of the Re-construct APP.  The App, together with the website, is part of the Re-construct digital toolkit and thanks to the work of the consortium and the Spanish developer now this valuable resource is...

Partnerzy

Skip to content