Partnerzy

Asociația Institutul de Cercetare și Studiere a Conștiinței Cuantice (Institutul de Psihologie GAMMA) (GAMMA Institute of Psychology) jest organizacją pozarządową z Iasi, założoną w 2011 roku, której celem jest promowanie, rozwój, badania i inicjatywa działań z zakresu psychologii, psychoterapii i zdrowia psychicznego, w szczególności poprzez programy szkoleniowe, warsztaty, usługi psychologiczne i pomoc psychologiczną, poradnictwo, psychoterapię i szkolenia specjalistów; także innym celem jest ułatwienie współpracy między rumuńskimi specjalistami z wyżej wymienionych dziedzin a innymi specjalistami z obszaru międzynarodowego.

CEIPES – International Centre for the Promotion of Education and Development jest organizacją non-profit z siedzibą w Palermo we Włoszech. CEIPES posiada doświadczenie w edukacji, innowacjach i zarządzaniu projektami w różnych programach europejskich zajmujących się edukacją i budowaniem potencjału różnych grup docelowych. Promuje również uczenie się przez całe życie, szkolenie zawodowe i przedsiębiorczość w celu zwiększenia możliwości podnoszenia i zdobywania kompetencji przez młodzież i dorosłych, a tym samym zwiększania ich szans na zatrudnienie i włączenia społecznego.

ASPAYM – ASPAYM Castilla y León to organizacja zajmująca się zawodowo osobami niepełnosprawnymi, która oferuje interdyscyplinarne, kompleksowe i spersonalizowane usługi, otwarte dla wszystkich członków społeczeństwa, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, aby pomóc im w rozwoju projektu życiowego poprzez wzmocnienie pozycji i obronę równych szans, a także bardziej integracyjnego społeczeństwa.

IAiRS – Fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego z siedzibą w Lublinie jest organizacją non-profit założoną w 2012 roku. Poprzez swoją działalność fundacja ma na celu wspieranie młodych ludzi i dorosłych w ich rozwoju osobistym i społecznym poprzez edukację pozaformalną w warsztaty, projekty lokalne i międzynarodowe.

Associação Check-IN – Cooperação e Desenvolvimento jest organizacją non-profit założoną w 2010 roku z siedzibą w Beja, działającą również w Lizbonie w Portugalii. Check-IN działa w ścisłej współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi, aktywnie uczestnicząc w działaniach na rzecz poprawy jakości życia. Do głównych celów organizacji pozarządowej należy promowanie możliwości uczenia się przez całe życie, zachęcanie i promowanie integracji społecznej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości społecznej.

Skip to content